Fisioteràpia i rehabilitació

La fisioteràpia es un conjunt de teràpies manuals emprades per previndre, tractar i readaptar els símptomes i patologíes físiques de l’aparell locomotor tals com: dolor en general, patologíes musculars, problemes articulars, fibromiàlgia, cerfalees, lumbàlgies, ciàtica, hernies discals, malaltíes degeneratives (artrosis), malaltíes nervioses, patologíes circulatòries i limfàtiques, atenció a la futura mare, reeducació de la marxa, tractaments pre i post quirúrgics…Està especialment indicada per tractar tant disfuncions cròniques com lesions agudes.

fisioRehab