Tecarteràpia

La tecnologia més avançada, segura i eficaç que existeix en el mercat per accelerar notablement els processos de recuperació de lesions, atacar la cel.lulitis, combatre la flacciditat, remodelar el cos i reabsorbir edemes. Permet tractar des de l’interior del texit qualsevol tipus de lesió escurçant de manera significativa el timps de recuperació i ens permet tractar qualsevol texit del cos de forma completament innòcua.
Amb aplicacions en diversos sectors sanitaris: Fisioestètica, Rehabilitació, Fisioteràpia esportiva, Tractament del dolor i Dermatologia.

TECARTERAPIA