F.A.Q.

Com són els tractaments?
Cada tractament és individualitzat. Després de la primera sessió de valoració amb el consens del pacient s’estipula un programa de tractament adaptat a la lesió o disfunció del pacient, que pot anar des d’una sola sessió de tractament fins les que s’estimin oportunes. En cas de tractament de fisioestètica les sessions acostumen a ser de 8 fins a 12 realitzades durant uns 3 mesos.

Quant duren las sessions?
La primera sessió és de valoració, en la qual també es realitza el tractament oportú i té una duració d’una hora, la resta de sessions duren entre 30 min – 1h depenent de la zona a tractar.

Existeix la possibilitat de realitzar tractament a domicili?
De manera excepcional podem realitzar tractaments a domicili, sempre que al pacient li sigui totalment impossible acudir a la consulta, pregunta’ns.

Col•laboren amb algun tipus de societat o mutualitat?
No col•laborem amb cap societat (mútua). No obstant això, existeixen certs tipus de pòlisses que cobreixen el tractament completament o parcialment en el nostre centre, pregunta’ns.

Quins efectes puc tenir després d’una sessió?
Cal dir que després d’un tractament poden aparèixer alguns símptomes que es consideren perfectament normals:

  • Dolor a la zona tractada, especialment el mateix dia i fins a dos dies després de la sessió.
  • Fatiga i cansament durant les hores posteriors al tractament.