Stretching

Globals o específics, per a embarassades, estrès, contractures… aconseguirem relaxació, alliberament i equilibri postural.

stretching