Termoteràpia

La calor terapèutica pot ser aplicada per radiació, conducció o convecció utilitzant diversos mètodes, des de radiació infraroja fins aplicacions de parafina i pot ser aplicat a nivell superficial o a nivells de texits profunds.
La termoteràpia és una valiosa eina terapèutica en numerosos processos traumatològics i reumàtics, sent un dels seus efects principals inmediats, la calma del dolor.

termoterapia_1termoterapia_2