Escola de columna

De vegades les estructures de la columna están alterades a causa dels mals hàbits, microtraumatismes, reumatismes… i és necessari canviar el nostre comportament “dinàmic” (com moure’ns) i “estàtic” (com maternir-nos están quiets). Ho fem a través d’exercicis (adaptats a cada pacient) per tal d’aplicar-ho a la vida quotidiana.

columna