Embenats

Embenats funcionals
Embenat de contenció dinàmica que utilitzant benes elàstiques adhesives o inextensibles oportunament combinades, té com a finalitat l’obtenir la protecció de determinades estructures musculotendinoses i càpsulo-lligamentoses sense limitar la mobilitat articular. Protegeix, dóna suport i descarrega selectivament parts en perill, lesionades o alterades. Evita moviments extrems. També es fa servir per edemes post-traumàtics i limfàtics.

Kinesiotaping
Aquest mètode d’embenats fa servir unes exclusives cintes de tape (esparadrap) elàstic la finalitat de les quals es el tractament de lesions musculars, articulars, neurològiques i lligamentoses així com la reducció de la inflamació i del limfedema.

vendajekinesiotap